BuildingRating

Sharing Transparency for a More Efficient Future

Act Amending Constriction Law 2006 (o zmìnì nìkterých zákonù souvisejících s pøijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnìní)

Author/Author Organization: 
Czech Republic
Date: 
2013
Default Document Thumbnail
Plain text icon Download (99.33 KB)